CAT   |   ESP
Share:

Recruitment profile

Previous Next

Tender

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SERVEI DE GESTIÓ I SUPORT TÈCNIC DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA SEU DE LA FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC (CTM) COFINANÇAT PELS FONS FEDER.

DADES GENERALS
Nº d'Expedient: CTM.S.02.03/2010
Termini de presentació de proposicions: 2 de setembre de 2010, a les 13:30 h
Import total de licitació (IVA exclòs): 354.000,00 €

Obertura sobre B (referències tècniques): 8 de setembre de 2010, a les 10:30 h - Veure puntuació
Obertura sobre C (proposició econòmica): dijous 30 de setembre a les 10.30h a la Sala d'Actes de l'edifici CTM a l'av. Bases de Manresa, 1. 08242 MANRESA
ACTA obertura sobres C, criteris avaluables de forma automàtica - Veure Acta

DADES D'ADJUDICACIÓ
Import d’adjudicació (IVA exclòs): 279.660,00€
Adjudicació provisional: MARGES BF SERVEIS D'ARQUITECTURA I GESTIÓ, SLP

Data de publicació de l’adjudicació provisional: 8 d'octubre de 2010

Adjudicació definitiva: MARGES BF SERVEIS D'ARQUITECTURA I GESTIÓ, SLP
Anunci BOE
Anunci DOUE

ARXIUS LICITACIÓGo back
+info: tecnologia@ctm.com.es

Plaça de la Ciència, 2 - 08243 Manresa (Barcelona) - Tel. 93 877 73 73 - Fax 93 877 73 74 - E-mail: info@ctm.com.es

LEGAL NOTICE | POLICY REGARDING COOKIES | QUALITY POLITICS | TRANSPARENCY PORTAL | NET ENGINEER WEB DESIGN
We use cookies on our website. We use them only to collect usage statistics without storing personal data. If you continue to browse we consider to accept the use of cookies. OK | More information