CAT   |   ESP
Share:

Recruitment profile

Previous Next

Tender

CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I REGULACIÓ HARMONITZADA DEL SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI D’OFICINA, DE LABORATORI I CORTINES PER A LA NOVA SEU DE LA FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC (CTM) COFINANÇAT PELS FONS FEDER

DADES GENERALS

Nº d'Expedient: CTM.SU.04.01/2012
Termini de presentació de proposicions: 2 d'agost de 2012, a les 13:30 h
Import total de licitació (IVA exclòs): 633.439,70 €

Obertura sobre B (referències tècniques): 29 d'agost de 2012, a les 10:00 h
Obertura sobre C (proposició econòmica): 8 de novembre a les 16:00h
Data de formalització de contracte: Tots els lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tenen data de formalització de contracte de dia 29 de gener de 2013. El lot 7 té data de formalització del contracte 6 de febrer de 2013.
Anunci BOE
Anunci DOUE


DADES D'ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE

Lot 1: Cadires d’oficina
Import adjudicació: 59.814,70€ IVA exclòs
Empresa adjudicatària: ST96,SL
Data de publicació de l’adjudicació: 11 de desembre de 2012
Data de formalització del contracte:

Lot 2: Taules i armaris d’oficina
Import adjudicació: 81.656,25€ IVA exclòs
Empresa adjudicatària: ST96,SL
Data de publicació de l’adjudicació: 11 de desembre de 2012
Data de formalització del contracte:

Lot 3: Complements d’oficina
Import adjudicació: 7.001,53€ IVA exclòs
Empresa adjudicatària: ST96,SL
Data de publicació de l’adjudicació: 11 de desembre de 2012
Data de formalització del contracte:

Lot 4: Prestatgeries metàl·liques
Import adjudicació: 10.009,00€ IVA exclòs
Empresa adjudicatària: COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS, SA
Data de publicació de l’adjudicació: 11 de desembre de 2012
Data de formalització del contracte:

Lot 5: Mobiliari de biblioteca
Import adjudicació: 6.693,44€ IVA exclòs
Empresa adjudicatària: ST96,SL
Data de publicació de l’adjudicació: 11 de desembre de 2012
Data de formalització del contracte:

Lot 6: Mobiliari de menjador i office
Import adjudicació: 2.509,64€ IVA exclòs
Empresa adjudicatària: ST96,SL
Data de publicació de l’adjudicació: 11 de desembre de 2012
Data de formalització del contracte:

Lot 7: Mobiliari de laboratori
Import adjudicació: 236.596,90€ IVA exclòs
Empresa adjudicatària: KOTTERMANN SYSTEMLABOR, SA
Data de publicació de l’adjudicació: 11 de desembre de 2012
Data de formalització del contracte:

Lot 8: Cortines
Import adjudicació: 59.622€ IVA exclòs
Empresa adjudicatària: EXPERT LINE, SL
Data de publicació de l’adjudicació: 11 de desembre de 2012
Data de formalització del contracte:

DADES ADMINISTRATIVES

DADES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES

ANUNCIS PUBLICATS

AVISOS

Go back
+info: tecnologia@ctm.com.es

Plaça de la Ciència, 2 - 08243 Manresa (Barcelona) - Tel. 93 877 73 73 - Fax 93 877 73 74 - E-mail: info@ctm.com.es

LEGAL NOTICE | POLICY REGARDING COOKIES | QUALITY POLITICS | TRANSPARENCY PORTAL | NET ENGINEER WEB DESIGN
We use cookies on our website. We use them only to collect usage statistics without storing personal data. If you continue to browse we consider to accept the use of cookies. OK | More information