ESP   |   ENG
Compartir:

Perfil del contractant

Anterior Següent

Licitació:

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, REDACCIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE DE LLICENCIA AMBIENTAL, DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA, REDACCIÓ I SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT, REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA SEU DE LA Fundació CTM Centre Tecnològic (CTM) COFINANÇAT PELS FONS FEDER.

DADES GENERALS
Nº d'Expedient: CTM.S.02.02/2010
Termini de presentació de proposicions: 1 de setembre de 2010, a les 13:30 h
Import total de licitació (IVA exclòs): 569.715,12€

Obertura sobre B (referències tècniques): 8 de setembre de 2010, a les 10:00 h - Veure puntuació
Obertura sobre C (proposició econòmica): dijous 30 de setembre a les 10.00h ACTA obertura sobres C, criteris avaluables de forma automàtica - Veure Acta

DADES D'ADJUDICACIÓ
Import d’adjudicació (IVA exclòs): 442.668,65€
Adjudicació provisional: TALLER DE ARQUITECTOS COLABORADORES, SLP

Data de publicació de l’adjudicació provisional: 8 d'octubre de 2010

Adjudicació definitiva: TALLER DE ARQUITECTOS COLABORADORES, SLP
Anunci BOE
Anunci DOUE

ARXIUS LICITACIÓ

ANNEX

GEOTÈCNIC

PLANEJAMENT
Tornar al llistat de licitacions
+info: tecnologia@ctm.com.es

Plaça de la Ciència, 2 - 08243 Manresa (Barcelona) - Tel. 93 877 73 73 - Fax 93 877 73 74 - E-mail: info@ctm.com.es

AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE COOKIES | POLÍTICA DE QUALITAT | PORTAL DE TRANSPARÈNCIA | NET ENGINEER DISSENY WEB
Utilitzem cookies en el nostre web. Les fem servir només per recollir estadístiques d'ús sense emmagatzemar dades personals. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més informació