ESP   |   ENG
Compartir:

Avís legal

L'avís legal de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC es va actualitzar al maig de 2018

1. Titularitat del domini
En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa als usuaris de que la titularitat d'aquest domini és del:
Titular del web: Fundació CTM Centre Tecnològic
Adreça: Plaça de la Ciència, 2 - 08243 Manresa (Barcelona)
Contacte: Per email (info@ctm.com.es) o per telèfon (+34 93 877 73 73)
Dades registrals: Inscrita al *Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 719
CIF: G60185543
Per Lloc Web, ens referim a tots els dominis que la FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC té a internet.
L'accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d'usuari del Lloc Web (en endavant, “l'Usuari”) implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions, donat que la FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avis, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la Web, de la configuració i de la presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.
Per tant, l'Usuari ha de llegir sempre el present Avís Legal en cada una de las ocasions en que accedeixi al Lloc Web ja que aquests, y les condicions d'ús recollides en el present Avís Legal, poden sofrir modificacions. En qualsevol cas, el mer fet d'utilitzar el Lloc Web i navegar per ell, suposarà sempre l'acceptació com Usuari sense cap tipus de reserves de totes i cada una de las condicions generals d'accés i us presents.

2. Propietat intel·lectual e industrial
Tots els continguts existents a la Web com poden ser, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, software, links i de més continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC, que disposa, en el seu cas, del dret d'ús i explotació, i en aquest sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual e industrial, nacional e internacional vigent en cada moment, per el que no poden entendres cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.
Per tant, d'acord amb la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents en cada moment, queda terminantment prohibida l'explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen en el lloc Web així com la copia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts del lloc web, en el seu cas, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa i per escrit de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC.
Les marques, noms comercials o signes distintius son titularitat de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC, sense que puguin entendres que l'accés al Lloc Web atribueixin cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Per tant, el simple accés per part de l'Usuari al lloc Web comporta el seu compromís a respectar els drets de propietat intel·lectual e industrial titularitat de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC.

3. Hiperenllaços i/o Enllaços
Entre els continguts existents en el lloc Web, podrien incloure's enllaços amb altres webs gestionades per tercers, amb l'objecte de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació intercanviable a través d'Internet.
FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC no es responsabilitza de l'existència d'enllaços entre tercers i altres webs alienes a FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC, i els enllaços que es poguessin facilitar a través de la Web tinguin finalitats informatives per l'Usuari d'aquesta, però en cap cas situarien a FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC en una posició de garant i/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es pugui oferir a tercers per mitjà dels enllaços i, per tant, FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC no es fa responsable per els danys produïts por la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error e inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany.
Per tant, FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC s'eximeix de qualsevol responsabilitat per els serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquest lloc Web. S'adverteix a l'Usuari de que, en el suposat que consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC mitjançant correu electrònic.
Per últim, queda prohibida la introducció de hiperenllaços amb fins publicitaris, comercials o d'associació a pàgines web alienes a FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC que permetin l'accés al lloc Web de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC sense consentiment i/o autorització expressa. En el cas de la seva autorització per part de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC s'establiran les condicions per introduir enllaços des de les seves pàgines al Lloc Web de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC.

4. Condicions d'ús del Lloc Web
4.1 General
L'Usuari reconeix i accepta que l'accés i us del Lloc Web son lliures i voluntaris, y es realitzen sota la seva exclusiva responsabilitat.
Per tant, l'Usuari s'obliga a utilitzar la Web de forma correcta i lícita, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal i la bona fe i l'ordre públic, abstenint-se d'utilitzar la Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament, els bens, drets e interessos de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC, dels seus proveïdors, de la resta d'usuaris o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altre forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i demés equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC o de tercers, per el que l'Usuari respondrà davant de la FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC o davant de tercers de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment de dites obligacions.
Durant la utilització del Lloc Web per l'Usuari, quedaran també prohibides, de forma enunciativa però no limitativa, les següents accions, que podran ser modificades:
 • La utilització de virus informàtics o qualsevol arxiu o programa dissenyat per interrompre, danyar, o limitar el funcionament de la Web, de qualsevol dels serveis o xarxes de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC, de qualsevol software, hardware o equip de telecomunicacions, o danyar o obtenir accés no autoritzat a les dades o altre informació de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC o de qualsevol tercer.
 • Suplantar identitats, interferir o interrompre el servei, els servidors o les xarxes connectades als serveis o incomplir qualsevol dels requisits o regulacions de xarxes connectades als serveis.
 • Utilitzar identitats falses i suplantar la identitat d'altres en la utilització de la Web o de qualsevol dels seus serveis, així com la utilització de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol otre forma.
 • Falsificar o alterar qualsevol informació de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC.
 • Introduir, emmagatzemar o difondre, a la Web o des de aquesta, qualsevol informació contraria a la llei, les normes, les costums i l'ordre públic, així com qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió, o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
 • Realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de la Web i utilitzar els continguts i la informació per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altre finalitat comercial, o recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 • Col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.
4.2 En relació als continguts i la propietat intel·lectual e industrial, a part de les manifestades en el corresponent apartat, les següents:
 • No reproduir de cap manera, ni tant sols mitjançant un hiperenllaç, el lloc Web de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC ni cap dels seus continguts, si no es mitjançant autorització expressa i per escrit de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC.
 • No suprimir, eludir o manipular el FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC i demés dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol dels mecanismes d'informació que puguin contenir els Continguts.
 • No alterar, re programar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d'aquesta Pàgina Web.
 • Es considerarà copia no autoritzada qualsevol reproducció parcial o total del codi font de la Pàgina Web en qualsevol suport.
 • Estarà prohibit també reproduir o copiar per us privat els continguts que puguin ser considerats com software o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o la seva posada a disposició de tercers, quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'Usuari o d'un tercer.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web cap contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del qual no ostenti, de conformitat amb la llei, el dret a posar a disposició de tercers.
 • No col·laborar amb un tercer para realitzar qualsevol de les conductes descrites.

5. Exclusió de responsabilitat
FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se'n puguin derivar.
 • FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC no assumeix cap responsabilitat per el retràs, esborrat, entrega errònia o fallo al guardar comunicacions d'Usuaris o configuracions personals.
 • FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC tampoc es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Lloc Web, ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Lloc Web.
 • FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC es reserva el dret a negar-se a proporcionar el servici a qualsevol persona per qualsevol motiu i/o a interrompre el servei en la seva totalitat o en part en qualsevol moment, amb o sense preavís.
 • La utilització del Lloc Web està subjecta a tota la normativa aplicable l'Usuari serà l'únic responsable del contingut de les seves comunicacions a través del Lloc Web.
 • L'accés al Lloc Web no implica la obligació per part de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC de controlar la absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyí. Correspon l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics perillosos.
 • FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc Web.
 • FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l'accés o us dels continguts o del Lloc Web.
FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC no serà responsable tampoc de:
 • Els possibles errors de seguretat que es puguin produir per el fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics.
 • L'ús per part de tercers d'elements propietat de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC que confonguin la seva personalitat.
 • Les infraccions dels drets de propietat industrial e intel·lectual per part de tercers.
 • Els incompliments de tercers que puguin afectar als usuaris del lloc Web de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC.
 • La falta de funcionament de la Web, o d'algun dels seus serveis per causes alienes a FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC.
 • Les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.
 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes del present Avis Legal, o a la bona fe i ordre públic, del Lloc Web o dels seus continguts, per part dels Usuaris.
 • Els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que siguin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions, fallades informàtiques o altres sistemes electrònics que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web, durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
En referencia als continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web, ens remetem a lo establert en l'apartat 3 del present Avís Legal referent als Hiperenllaços i/o Enllaços.

6. Consultes, reclamacions i comunicació d'activitats de caràcter il·lícit e inadequat
Per qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l'Usuari pot dirigir-se a FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC a través dels canals de comunicació actuals o futurs que son:
Titular del web: Fundació CTM Centre Tecnològic
Adreça: Plaça de la Ciència, 2 - 08243 Manresa (Barcelona)
Contacte: Per email (info@ctm.com.es) o per telèfon (+34 93 877 73 73)
Els referits canals de comunicació també seran vàlids per què qualsevol Usuari que tingués coneixement de que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral es posin en contacte amb FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC i li comuniqui.
Por altre banda, la recepció per part de FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC de qualsevol comunicació no suposarà, segons el que disposa la Llei 34/2002, al coneixement efectiu de les activitat i/o continguts indicats per l'Usuari com a comunicant.

7. Legislació i jurisdicció competent
El present Avís Legal es regeix en tots i cada un dels seus extrems per la legislació nacional vigent en cada moment per la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb el present Avís Legal o la relació entre les mateixes.
En el supòsit de que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condiciones legals presents, els jutjats o tribunals que, en el seu caso, coneixeran l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, però en el cas de que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, ambdues parts es sotmetran amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, en els Jutjats i Tribunals de Manresa.
+info: tecnologia@ctm.com.es

Plaça de la Ciència, 2 - 08243 Manresa (Barcelona)
Tel. 93 877 73 73 - Fax 93 877 73 74 - E-mail: info@ctm.com.es


AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE COOKIES | POLÍTICA DE QUALITAT | POLÍTICA DE PRIVACITAT | PORTAL DE TRANSPARÈNCIA | NET ENGINEER DISSENY WEB
Utilitzem cookies en el nostre web. Les fem servir només per recollir estadístiques d'ús sense emmagatzemar dades personals. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més informació