CAT   |   ESP
Share:

Projects

COMUNITAT AIGUA
ACRONYM: Comunitat Aigua
TITLE: "Comunitat Aigua RIS3CAT"
Projecte COMUNITAT AIGUA
AID PROGRAMME:
"RIS3CAT 2016 i Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020"
Logos COMUNITAT AIGUA
ELDE
ACRONYM: ELDE
TITLE: "Electro-depuració d’aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmica."
OBJECTIVE: "Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat."
Projecte ELDE
AID PROGRAMME:
"RIS3CAT 2016 i Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020"
Logos ELDE
DIGESTAKE
ACRONYM: DIGESTAKE
TITLE: "Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular."
OBJECTIVE: "Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat."
Projecte DIGESTAKE
AID PROGRAMME:
"RIS3CAT 2016 i Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020"
Logos DIGESTAKE
IMAQUA
ACRONYM: IMAQUA
TITLE: "Gestió Integral de la qualitat i quantitat de las aigües en els processos de abastiment i distribució."
OBJECTIVE: "Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat."
Projecte IMAQUA
AID PROGRAMME:
"RIS3CAT 2016 i Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020"
Logos IMAQUA
REGIREU
ACRONYM: REGIREU
TITLE: "Recerca en tecnologies de regeneració d’aigua i gestió del risc per la reutilització"
OBJECTIVE: "Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat."
Projecte REGIREU
AID PROGRAMME:
"RIS3CAT 2016 i el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020"
Logos REGIREU
EFLUCOMP
ACRONYM: EFLUCOMP
TITLE: "Recerca en tecnologies cost-eficients basades en processos de separació, biològics i altres processos innovadors per al tractament d’efluents complexes."
OBJECTIVE: "Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat."
Projecte EFLUCOMP
AID PROGRAMME:
"RIS3CAT 2016 i el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020"
Logos EFLUCOMP
PRO2
ACRONYM: PRO2
TITLE: "Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la fabricació de productes industrials i als processos industrials de producció."
OBJECTIVE: "Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat."
Projecte PRO2
AID PROGRAMME:
"RIS3CAT 2016 i el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020"
Logos PRO2
AVINT
ACRONYM: AVINT
TITLE: "Estratègies de mecanitzat i predicció de la rugositat per a una integritat superficial òptima."
OBJECTIVE: "Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat."
Projecte AVINT
AID PROGRAMME:
"RIS3CAT 2016 i el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020"
Logos AVINT
FAMPAI
ACRONYM: FAMPAI
TITLE: "Fabricació avançada de materials en pols per aplicacions industrials."
OBJECTIVE: "Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat."
Projecte FAMPAI
AID PROGRAMME:
"RIS3CAT 2016 i el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020"
Logos FAMPAI
PIONER
ACRONYM: PIONER
TITLE: "Producción industrial mejorada mediante la optimización energética de los procesos productivos."
OBJECTIVE: "Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat."
Projecte PIONER
AID PROGRAMME:
"RIS3CAT 2016 i el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020"
Logos PIONER
REFER
ACRONYM: REFER
TITLE: "Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitació"
OBJECTIVE: "Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat."
Project REFER
AID PROGRAMME:
RIS3CAT 2015 i el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
Logos REFER
CATESIM
ACRONYM: CATESIM
TITLE: “Nuevos cables de alta y media tensión diseñados mediante simulación.”
Project CATESIM
AID PROGRAMME:
“Proyectos convocatoria RETOS – COLABORACIÓN 2016”
Logos CATESIM
Project CATESIM
PARTNERS:
Logos CATESIM
Project CATESIM
LowUP
ACRONYM: LowUP
TITLE: Low valued energy sources UPgrading for buildings and industry uses.
Projecte LowUP
AID PROGRAMME:
Logos LowUP
Web address: https://lowup-h2020.eu
PARTNERS:
Logos LowUP
Projecte LowUP
iCut
ACRONYM: iCut
TITLE: Integrative cutting solutions to produce high performance automotive components with high-Mn steel sheet.
Projecte iCut
RFCS PROGRAMME:
iCut is a research project funded by the program RFCS, Research Fund for Coal and Steel of the European Commission.
Logos iCut
Web address: icut.ctm.com.es
PARTNERS:
Logos iCut
Projecte iCut
UrbanWINS
ACRONYM: UrbanWINS
TITLE: Urban metabolism accounts for building Waste management Innovative Networks and Strategies.
Web address: www.urbanwins.eu
Twitter hashtag: #UrbanWINS
Social media (Twitter, Facebook and Instagram): @UrbanWINS
Projecte URBAN WINS
AID PROGRAMME:
The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant Agreement No. 690047.
Logos URBAN WINS
PARTNERS:
Logos URBAN WINS
Logos URBAN WINS
Projecte URBAN WINS
BIOEFI-100T
ACRONYM: BIOEFI-100T
TITLE: "Desarrollo de sistemas de combustión de biomasa forestal de alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes integrables en un entorno urbano".
Projecte BIOEFI-100T
AID PROGRAMME:
Retos-Colaboración 2015
Logos BIOEFI-100T
Projecte BIOEFI-100T
PARTNERS:
Logos BIOEFI-100T
Projecte BIOEFI-100T
Tough-sheet
ACRONYM: TOUGH-SHEET
TITLE: “Measurement of toughness in high strength steels sheets to improve material selection in cold forming and crash-resistant components”
Project Touch-Sheet
Logos Touch-Sheet
Efisembra
ACRONYM: EFISEMBRA
TITLE: “Desarrollo de sistemas de distribución neumáticos en sembradoras integrables en una agricultura de precisión, sostenible y respetuosa con el medio ambiente” (Development of distribution pneumatic systems in seed drills integrated in an accurate, sustainable and environment friendly agriculture)
Project Efisembra
AID PROGRAMME:
Call for projects RETOS – COLABORATION 2014
Logos Efisembra
Project Efisembra
PARTNERS:
Logos Efisembra
Project Efisembra
Demoware
ACRONYM: DEMOWARE
TITLE: “Innovation demonstration for a competitive and innovative water reuse sector”
WEB: www.demoware.eu
Project Demoware
AID PROGRAMME:
Logos Demoware
PARTNERS:
Logos Demoware
Logos Demoware
Logos Demoware
GDO2clim
ACRONYM: GDO2CLIM
TITLE: “Gestió de la demanda i optimizació de l’operació en sistemes de climatizació” (Demand management and optimization of air conditioning systems).
Project GDO2CLIM
AID PROGRAMME:
Logos GDO2CLIM
Project GDO2CLIM
PARTNERS:
Logos GDO2CLIM
Project GDO2CLIM
Compofivi
ACRONYM: COMPOFIVI
TITLE: “Investigación y Desarrollo de elementos estructurales avanzados de Compuestos de Polímeros Reforzados con Fibra de Vidrio y Fibra de Polipropileno de alta tenacidad y químicamente resistentes a ambientes de sal potásica” (Research and development of advanced structural components of Polymer Compounds Strengthened with fiber glass and polypropylene fiber with high tenacity and chemically highly resistant against potassium salt environments).
WEB: compofivi.ctm.com.es
Project COMPOFIVI
AID PROGRAMME:
Núcleos de innovación tecnológica nacionales para llevar a cabo proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental (I+D) (National technological innovation clusters so as to carry out projects for industrial research and experimental development -R+D-)
Logos COMPOFIVI
Project COMPOFIVI
PARTNERS:
Logos COMPOFIVI
Project COMPOFIVI
Oilca
ACRONYM: OILCA
TITLE: “Olive Oil Life Cycle Assessment”
WEB: www.oilca.eu
Project Oilca
AID PROGRAMME:
Logos Oilca
Project Oilca
PARTNERS:
Logos Oilca
Project Oilca
Releach
ACRONYM: RELEACH
TITLE: “Decreasing the environmental impact of waste management: An innovative leachate treatment using recovered membranes”
AID PROGRAMME:
Logos RELEACH
PARTNERS:
Logos RELEACH
Optiener
ACRONYM: OPTIENER
TITLE: “Optimización de la eficiencia energética en instalaciones”
EXPEDIENTE DEL PROYECTO: 2011-1543-920000
Project Optiener
AID PROGRAMME:
Programa Nacional de cooperación Público-Privada - Subprograma INNPACTO 2011
Logos Optiener
Project Optiener
PARTNERS:
Logos Optiener
Project Optiener
Predivia
ACRONYM: PREDIVIA
TITLE: “Desenvolupament d’un sistema de detecció i monitorització de defectes basat en l’emissió acústica pel manteniment predictiu de desviaments de via” (Development of a system for the detection and monitoring of defects based on the acoustic emission for the predictive maintenance of tracks deflections).
Project Predivia
AID PROGRAMME:
Call for projects RETOS – COLABORATION 2014
Logos Predivia
Project Predivia
PARTNERS:
Logos Predivia
Project Predivia
Atomtool
ACRONYM: ATOMTOOL
TITLE: “Desarrollo y fabricación de aceros de herramienta para conformado severo”
EXPEDIENTE DEL PROYECTO: IPT-2011-1374-420000
Projecte Atomtool
AID PROGRAMME:
Programa Nacional de cooperación Público-Privada - Subprograma INNPACTO 2011
Logos Atomtool
Projecte Atomtool
PARTNERS:
Logos Atomtool
Projecte Atomtool
Innplasto
ACRONYM: INNPLASTO
TITLE: “Nuevas tecnologías de calentamiento por inducción, recubrimientos PVD y aceros avanzados en moldes de inyección para la fabricación de componentes de plástico metalizados para la automoción”
EXPEDIENTE DEL PROYECTO: IPT-2011-1941-420000
Projecte Innplasto
AID PROGRAMME:
Programa Nacional de cooperación Público-Privada - Subprograma INNPACTO 2011
Logos Innplasto
Projecte Innplasto
PARTNERS:
Logos Innplasto
Projecte Innplasto
BIOMEK
ACRONYM: BIOMEK
TITLE: Desenvolupament d’un software per a la avaluació funcional biomecànica. (Development of a software for biomechanical functional evaluation).
Project BIOMEK
PARTNERS:
BIOMECHANICS & KINESIOLOGY GROUP SL
Logos BIOMEK
oPtiMa
ACRONYM: oPtiMa
TITLE: INCREMENTO DE EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD DE PROCESOS PULVIMETALÚRGICOS MEDIANTE OPTIMIZACIÓN Y PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE COMPACTACIÓN Y CALIBRADO
EXPEDIENTE PROYECTO: IPT-2011-1376-020000
Project oPtiMa
AID PROGRAMME:
Programa Nacional de cooperación Público-Privada - Subprograma INNPACTO 2011
Logos oPtiMa
+info: tecnologia@ctm.com.es

Plaça de la Ciència, 2 - 08243 Manresa (Barcelona)
Tel. 93 877 73 73 - Fax 93 877 73 74 - E-mail: info@ctm.com.es


LEGAL NOTICE | POLICY REGARDING COOKIES | PRIVACY POLICY | TRANSPARENCY PORTAL | NET ENGINEER WEB DESIGN
We use cookies on our website. We use them only to collect usage statistics without storing personal data. If you continue to browse we consider to accept the use of cookies. OK | More information