Si no pot llegir aquest email faci click aquí - Si no puede leer este email haga click aquí
    Butlletí 13 - 2012 -

1st CTM International Conference
I+D+I = Employment

Serveis avançats Fundació CTM

ECO-innovació Industrial

Entrevista: Josep Alabern
Empresa: Prysmian

Projectes Europeus

Notícies

-1st CTM International Conference
--I+D+I=Employment
3

ENTREVISTA: JOSEP ALABERN


EMPRESA: PRYSMIAN

PROJECTES EUROPEUS

Serveis avançats de la Fundació CTM

RESPIROMETRIA
Els processos bacterians tenen un paper cada dia més rellevant din s de la tecnologia ambiental degut a la gran diversitat de microorganismes existents que poden sobreviure en diferents substrats i condicions ambientals. L’estudi, optimització i control d’aquests processos requereix la utilització de tècniques especialitzades com la respirometria que permet avaluar l’activitat bacteriana aeròbica de processos...3

TECNOLOGIA DE MEMBRANES
Les membranes actuen com una barrera semipermeable que deixa passar l’aigua però que evita el pas de determinats compostos tals com sòlids en suspensió, col·loides, matèria orgànica o, fins i tot, sals...2

1

Clúster de materials avançats.
La Fundació CTM Centre Tecnològic ha impulsat el Clúster...

   
La Fundació CTM Centre Tecnològic desenvolupa un sistema de
diagnosis intel·ligent pel manteniment de maquinàries
.
La Fundació CTM Centre Tecnològic va iniciar...
   
La Fundació CTM Centre Tecnològic ha iniciat l’estudi de la descontaminació de sòls mitjançant tècniques d’impacte mínim pel medi ambient.

 

Eco-innovació Industrial

Nou projecte amb
l’empresa VIDMAR
per al disseny i
desenvolupament
d’un mòdul pilot
de gasificació
a partir de biomassa.
5

NOTÍCIES 4
· Del 6 al 9 de març s’ha celebrat a Saragossa SMAGUA 2012, el Saló Internacional de l’Aigua i del Reg.
· Els dies 23 i 25 de Maig es celebra a la Fira de Madrid la 15a edició del Saló GENERA 2012.

LEGISLACIÓ 3    

AJUTS I SUBVENCIONS 3

 
 
© Fundació CTM 2011. Tots els drets reservats.
Per a donar-se de baixa, enviï un email a: info@ctm.com.es