www.ctm.com.es          Contacte                         Butlletí 19 - 2014   -     

PROJECTE CTM MÉS SMART

ENTREVISTA
FRANCISCO JAVIER BERNAOLA 

EMPRESA ALSTOM 

PROJECTE DEMOWARE


GONVARRI STEEL SERVICES i CTM desenvolupen el projecte DISDROSS 

Una millor gestió energètica, un mínim cost energètic 

Com treure el màxim profit dels seus residus 

El millor disseny per les seves peces elastomèriques 

Fundació CTM Centre Tecnològic inagura el seu edifici al Parc Tecnològic de Catalunya 3
Monotorització intel·ligent d'equips i sistemes
 
La fundació CTM Centre Tecnològic desenvolupa i disposa de tecnologia pròpia per a la implantació de sistemes de monitoratge intel·ligents, capaços d'el·laborar diagnòstics en estat incipient d'avaria d'equip o de malfuncionament de planta, juntament amb una previsió de vida útil remanent. Un sistema d'aquest tipus correctament implantat pot suposar estalvis de fins al 35% en despeses d'operació considerant la reducció de rebuig de producte, la disminució de consum energètic i la reducció de despeses de manteniment. 2
La Fundació CTM Centre Tecnològic en pos de la sostenibilitat del sector pelleter 

      
          
© Fundació CTM 2013. Tots els drets reservats. Per a donar-se de baixa, enviï un email a: info@ctm.com.es