ESP   |   ENG
Compartir:

Notícies

11-02-2015

El CTM lidera un projecte europeu per disminuir l’impacte ambiental de la gestió de residus en abocadors

La Fundació CTM Centre Tecnològic va iniciar el passat 1 de juliol de 2014 el projecte LIFE+ RELEACH (www.releach.eu), juntament amb la participació de les empreses TYPSA i Protecmed, i de l’Agència Catalana de Residus i el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. El projecte, co-finançat per la Unió Europea en el marc del Programa LIFE+, pretén demostrar com, combinant processos basats en tecnologia de membranes, és possible minimitzar l’impacte ambiental derivat de la gestió dels lixiviats en abocadors de residus.

Catalunya recull en els abocadors 109 kg de residus municipals per habitant i per any, fet que suposa un total de més de 800.000 tones de residus l’any, i que acaben en alguna de les 25 instal·lacions per a la gestió de residus d’origen municipal de Catalunya (1). Un dels principals problemes ambientals associats a la disposició de residus en dipòsits controlats és la gestió dels lixiviats que es generen. Els lixiviats són aigües molt contaminades generades per l´excés d´aigua de pluja que es filtra a través de les capes de residus en un abocador i la descomposició de matèria orgànica per mitjà de processos físics, químics i microbiològics. Els lixiviats contenen generalment gran quantitats de matèria orgànica, amoníac, metalls pesants, compostos orgànics clorats , sals inorgàniques i altres contaminants, tot en funció de les característiques dels residus eliminats. Per tant, els lixiviats són líquids altament contaminats dels quals s’ha d’evitar el seu alliberament al medi natural. Un fet que les regulacions actuals prohibeixen explícitament ja que pot causar efectes nocius en l´aigua subterrània i superficial que envolta a un abocador, esdevenint un greu risc per la salut pública.

Els processos actuals de gestió de lixiviats consumeixen una gran quantitat d’energia i reactius químics, provocant un elevat impacte ambiental i econòmic. El projecte LEIF+ RELEACH té com a objectiu a través d’un nou esquema de tractament reduir el consum energètic i de reactius, minimitzant l’impacte ambiental i econòmic associat al tractament dels lixiviats i, en última instància, en la gestió de residus.

Un dels punts més innovadors del projecte és la utilització de membranes d’osmosi inversa que ja han arribat al final de la seva vida útil procedents de dessalinitzadores. Mitjançant un procés de regeneració, aquestes membranes s’utilitzaran per al tractament del lixiviat, reutilitzant un residu que d’una altra manera s’hauria de gestionar en abocadors.

En el decurs del projecte, que tindrà una durada de 4 anys, es dissenyarà, es construirà i s’operarà un pilot experimental en dos dipòsits controlats de residus ubicats a Catalunya. El projecte també pretén fomentar la consciència social sobre l’impacte sobre el medi ambient de la generació i gestió de residus, mitjançant la participació social i d’agents implicats i afavorir l’acceptació de la tecnologia desenvolupada i la seva extrapolació a altres indrets.

(1) Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Dades del medi ambient a Catalunya 2013.
>> Veure totes les notícies
+info: tecnologia@ctm.com.es

Plaça de la Ciència, 2 - 08243 Manresa (Barcelona)
Tel. 93 877 73 73 - Fax 93 877 73 74 - E-mail: info@ctm.com.es


AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE COOKIES | POLÍTICA DE QUALITAT | POLÍTICA DE PRIVACITAT | PORTAL DE TRANSPARÈNCIA | NET ENGINEER DISSENY WEB
Utilitzem cookies en el nostre web. Les fem servir només per recollir estadístiques d'ús sense emmagatzemar dades personals. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més informació