ESP   |   ENG
Compartir:

Notícies

17-10-2011

La Fundació CTM Centre Tecnològic inicia cinc nous projectes

La Fundació CTM Centre Tecnològic desenvoluparà durant els propers anys cinc nous projectes que han estat presentats i aprovats en la convocatòria INNPACTO 2011, que pertany al Plan INNOVACCION 2011, pel finançament de projectes d’R+D+i de cooperació entre organismes d’investigació i empreses.

Els projectes INNPACTO, són projectes de cooperació entre el sector producctiu i els agents d’R+D, liderats per les empreses. Estan subvencionats pel Ministerio de Ciencia e Innovación i en la convocatòria 2011 s’ha potenciat les àrees sectorials d’Energia i Salut.

Els cinc projectes aprovats per INNPACTO 2011 compten amb un ajut global de 8 milions d’euros a desenvolupar en els propers 4 anys.

Els cinc nous projectes que desenvoluparà la Fundació CTM Centre Tecnològic són:

1. Optimització de l’eficiència energètica en instal·lacions (OPTIENER)

La finalitat d’aquest projecte es l’optimització de l’eficiència energètica d’instal·lacions en el sector terciari, que permetin la millora de l’eficiència energètica en l’ús final de l’energia, la gestió de la demanda energètica i el foment de la producció d’energia renovable.

L’objectiu general del projecte és el desenvolupament i integració de tecnologies que permetin oferir productes de control i optimització energètica de major qualitat i prestacions que els que existeixen en l’actualitat, tant des del punt de vista de disseny de la instal·lació, com de la seva gestió energètica durant el seu funcionament. Aquest projecte compta amb la participació de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya).

2. Increment d’eficiència i competitivitat de processos pulvimetal·lúrgics mitjançant optimització i predicció del rendiment d’eines de compactació i calibrat (oPtiMa)

La pulvimetal·lúrgia és un procés mitjançant el qual es poden fabricar peces de dimensions reduïdes i de gran precisió, i per series llargues de producció. També s’utilitza per a la fabricació de materials, o mescles de materials poc comuns, així com per controlar el grau de porositat o permeabilitat d’alguns productes, com ara filtres. Les aplicacions de les peces pulvimetal·lúrgiques són àmplies i s’estenen des de peces estructurals (sobretot pel sector de l’automòbil) fins a peces magnètiques, coixinets autolubricats, etc.

Els processos pulvimetal·lúrgics consisteixen en la producció de peces per mitjà de la compactació de pols metàl·lica (etapa de compactació) y el seu escalfament posterior (etapa de sinterització) a temperatures inferiors al punt de fusió del material. Durant l’etapa de compactació es necessiten altes pressions per tal de deformar plàsticament la pols metàl·lica copiant les dimensions i formes de la matriu a on es fa la compactació, de manera que les sol·licitacions tèrmiques i mecàniques que reben les eines que s’utilitzen són extremadament elevades i la seva vida en servei acostuma ser curta. En aquest context, el projecte oPtiMa pretén estudiar i entendre l’origen dels mecanismes de fallida d’aquestes eines, així com desenvolupar un mètode innovador que permeti, mitjançant una aplicació informàtica durant l’etapa de disseny d’utillatges, seleccionar els materials d’eina (acers i/o metalls durs) més òptims per cada aplicació i predir de forma fiable i precisa la seva duració en producció.

D’aquesta manera es contribuirà a incrementar la rendibilitat i eficiència dels processos pulvimetal·lúrgics, i també a disminuir les despeses associades a les parades de producció i fabricació de recanvis d’eines. Així mateix, el projecte permetrà augmentar la competitivitat d’aquests processos y estendre la seva aplicació en camps on fins ara suposa un gran repte tan des d’un punt de vista econòmic com tecnològic: com per exemple permetent l’entrada en sectors productius de menor volum de peces o en la fabricació de peces d’alt valor afegit. Aquest projecte compta amb la participació de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya).

3. Desenvolupament i fabricació d’acers d’eines per a conformat sever (AtomTool)

L’objectiu del projecte es el desenvolupament i fabricació de nous acers d’eines per a aplicacions de conformat (procediment metal·lúrgic per a la formació o el modelatge de peces) molt sever, a nivell industrial, per via pulvimetal·lúrgic.

L’objectiu final del projecte és que l’empresa, no només sigui la primera empresa espanyola que produeix pols metàl·lica d’acers d’eines, sinó que es converteixi en una metal·lúrgica integral: seguirà desenvolupant els seus propis materials, fabricarà la matèria primera, la pols metàl·lica, la consolidarà i la conformarà. Tot això suposa un gran repte industrial amb bases científiques, tecnològiques i de mercat molt sòlides.

4. Noves tecnologies d’escalfament per inducció, recobriments PVD i acers avançats en motlles d’injecció per a la fabricació de components de plàstic metal·litzats per a l’automoció (INNPLASTO)

Els objectius principals són el desenvolupament, anàlisi i optimització, mitjançant tècniques de simulació numèrica pel mètode d’elements finits (MEF), de noves tecnologies de modelatge per injecció: escalfament per inducció electromagnètica i escalfament mitjançant resistències ceràmiques d’alta conductivitat tèrmica encastat en el motllo.

També es desenvoluparan i implementaran nous acers per a la construcció de motllos i s’implementaran tecnologies alternatives i nous recobriments obtinguts per tècniques PVD que permetin augmentar la durabilitat dels motllos i preservin la elevada qualitat superficial exigida a les peces injectades.

5. Desenvolupament de cables d’alta tensió amb pantalla metàl·lica soldada resistent al col·lapse plàstic

Els cables d´alta tensió per a ús subterrani i submarí tenen un conductor de coure, una primera capa aïllant, una pantalla metàl·lica i finalment la coberta exterior. Les bobines on s´emmagatzemen aquests cables són de grans dimensions per tal d´evitar que, tant la pantalla com la coberta externa, s´arruguin durant el doblat. Les grans dimensions d´aquestes bobines dificulta el transport i la instal·lació de la línia elèctrica, augmentant l´impacte mediambiental. Per poder desenvolupar cables d´alta tensió resistents, que es puguin emmagatzemar en bobines petites, es seleccionaran i analitzaran nous materials que minimitzin la possibilitat de col·lapse plàstic (formació d´arrugues). Per tal d´aconseguir aquest objectiu, CTM es centrarà en la simulació numèrica mitjançant el mètode dels elements finits, amb la qual es determinarà virtualment quina és la configuració òptima de materials per a aquesta nova generació de cables d´alta tensió.
>> Veure totes les notícies
+info: tecnologia@ctm.com.es

Plaça de la Ciència, 2 - 08243 Manresa (Barcelona)
Tel. 93 877 73 73 - Fax 93 877 73 74 - E-mail: info@ctm.com.es


AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE COOKIES | POLÍTICA DE QUALITAT | POLÍTICA DE PRIVACITAT | PORTAL DE TRANSPARÈNCIA | NET ENGINEER DISSENY WEB
Utilitzem cookies en el nostre web. Les fem servir només per recollir estadístiques d'ús sense emmagatzemar dades personals. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més informació