ESP   |   ENG
Compartir:

Tecnologia de Materials: Materials Metàl·lics i Ceràmics

Següent
 • Premsa hidràulica de doble efecte de laboratori 150-50 Tones
 • Màquina servo hidràulica de 250 kN per assaigs de fatiga de components
 • Màquina servo hidràulica de 15 kN per assaigs d’elastòmers
 • Màquina de ressonància de 150 kN per assaigs de fatiga
 • Forn tubular
 • Forn mufla
 • Màquines electromecàniques universals d’assaigs mecànics (200 i 250 kN)
 • Equip òptic de mesura de deformacions (GOM)
 • Microscopis òptics
 • Microscopi confocal
 • Microscopi electrònic d’escombrat d’emissió de camp (FE-SEM) dotat amb EDX i EBSD
 • Nanoindentador
 • Microduròmetre instrumentat
 • Tribòmetres per assaigs de desgast en diferents condicions
 • Equips de PVD
 • Espectròmetre emissió
 • Leco C-S
 • Càmera per assaigs de boira salina
 • Càmera per assaigs climàtics
 • Dilatòmetre
 • Equip mesura de rugositat
 • Software de càlcul mitjançant el mètode d’elements finits ABAQUS
 • Dilatòmetre diferencial d'escombrat capaç de 1600ºC
 • Equip de dilatometria i conformació en calent fins 1500ºC
 • Equips de molta planetària i criogènica
 • Planta pilot de pultrusió per materials compostos
 • Microscopis òptics amb acoblament a càmera de fotos
Programa CES Selector
Logo de programa CES Selector de CTM Manresa
El software CES Selector permet el CTM fer serveis d’anàlisis de selecció de materials durant: el disseny de nous components, en la substitució de materials de peces existents i en la recerca nous materials híbrids o compòsits, en una síntesis virtual, però sense requerir assajos previs.
Programa CES Selector de CTM Manresa
Amb el Eco Audit Tool de CES Selector, CTM treballa reduint l’impacte mediambiental estimant l’ús d’energia i CO2 produïts durant les 5 etapes principals del producte (l’extracció del material, la fabricació, el transport, l’ús i el fi de cicle de vida), per així detectar la fase energètica més critica i actuar per reduir-la.
Programa CES Selector de CTM Manresa
Microscopi confocal Plµ 2300 de SENSOFAR
Caracterització de la topografia superficial, mesura de rugositat (obtenció de paràmetresquantitatius 2D i 3D).
Modus d’operació i resolució:

 • Microscòpia confocal (<10 nm at 1500x)
 • Interferometria (<5 nm)
Microscopi confocal Plµ 2300 de SENSOFAR
Microscopi electrònic ZEISS ULTRAPLUS
 • Obtenció d’imatges a alts augments de visió i elevada resolució
 • Inspecció morfològica
 • Anàlisis de composició química semi-quantitatiu (EDX)
 • Anàlisis de textura i microestructura (EBSD)
Microscopi electrònic ZEISS ULTRAPLUS
MTS Landmark
 • Premsa servo hidràulica per assaigs de fatiga
 • Freqüència de 0 - 80 Hz i 15 KN de carrega màxima
 • Assaigs de fatiga
MTS Landmark
RUMUL
 • Fatiga per ressonància
 • Freqüències de 40 - 270 Hz i 150 KN de carrega màxima
 • Assaigs de fatiga
 • Tenacitat de fractura
RUMUL
Equip de nanoindentació instrumentat NanoIndenter XP d’Agilent
Determinació de duresa i mòdul de Young en superfície i en profunditat (perfil), en dimensions nanos (p. ex. recobriments durs, nitruracions, capes afectades tèrmicament).
Equip de nanoindentació instrumentat NanoIndenter XP de Agilent
Equip de microrallat instrumentat Micro-Combi Tester de CSM Instruments
Determinació de duresa i mòdul de Young en superfície i en profunditat (perfil), determinació coeficients de fricció, assajos de fatiga per contacte.
Equip de microrallat instrumentat Micro-Combi Tester de CSM Instruments
Tribómetre BRUKER UMT-2 CETR
Multi-configuració:
 • Pin-on-disc (unidireccional)
 • Ball-on-disc (unidireccional)
 • Scratch test
 • Contacte en moviment oscil·latori
 • Càrrega normal programable entre 0,5-100 N.
 • Control precís de temperatura fins a 1000ºC.
Tribómetre BRUKER UMT-2 CETR
Màquina de desgast abrasiu DEIMA
Desgast de superfícies en contacte a baixa càrrega amb partícules abrasives.
Màquina de desgast abrasiu DEIMA
Microscopis òptics
Caracterització microestructural i morfològica (defectes superficials, desgast ...), fins 1500x.
Microscopis òptics
Laboratori de preparació de mostres
Tall, embaquelitat, polit, atac químic,... per a la preparació de provetes metal·logràfiques.
Laboratori de preparació de mostres
Cray CX1
Supercomputador d'escriptori equipat amb 3 nodes:
 • Node 1: 12 cpus i 24GB RAM
 • Node 2: 12 cpus i 50Gb RAM
 • Node 3: 24 cpus i 24GB RAM
Cray CX1
ABAQUS 6.12
Plataformes de simulació numèrica avançada per elements finits.
ABAQUS 6.12
+info: tecnologia@ctm.com.es

Plaça de la Ciència, 2 - 08243 Manresa (Barcelona)
Tel. 93 877 73 73 - Fax 93 877 73 74 - E-mail: info@ctm.com.es


AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE COOKIES | POLÍTICA DE QUALITAT | POLÍTICA DE PRIVACITAT | PORTAL DE TRANSPARÈNCIA | NET ENGINEER DISSENY WEB
Utilitzem cookies en el nostre web. Les fem servir només per recollir estadístiques d'ús sense emmagatzemar dades personals. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més informació